2013

הכנס השנתי השני התקיים ב-29 בדצמבר באוניברסיטה העברית, הר הצופים


תוכנית הכנס [מקורית] 

תוכנית הכנס [אופרטיבית] - הדף כולל קישורים למאמרים, תקצירים, מצגות, וטקסטים של ההרצאות, שהותרו לפרסום על ידי המציגים. 

מימון: הקרן ע"ש קורט גרונוולד להיסטוריה כלכלית של היהודים; המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית

ועדה אקדמית: גדי גילבר (יו"ר), מיכאל טוך, חגי אטקס, רפאל פרנק, דרור גולדברג (מרכז)

ארגון מקומי: נתן זוסמן; ורד אייס.

תמונות:
צילם דרור גולדברג