כנסים שנתיים‏ > ‏2013‏ > ‏

תוכנית הכנס - 2013

מושב 1 - דמוגרפיה

דוד יעקבסון, אוניברסיטת ג'ונס הופקינס: "מבט חדש על שורשי מהפכת התיעוש: לנקשייר (אנגליה), 1650-1800" [מצגת, מאמר]

יניי שפיצר, אוניברסיטת נורת'ווסטרן: "פוגרומים, רשתות, והגירה: ההגירה היהודית מתחום המושב לארה"ב, 

1881-1914" [מאמר]

יונה סכלקנס, האוניברסיטה העברית: "כלכלה ונישואין בארה"ב: תיאוריות ובדיקתן, 1925-1979" [מצגת]

 

מושב 2 - אשראי

מרב חקלאי, אוניברסיטת אוקספורד: "בין חוק לנוהג: פיקדונות נושאי ריבית באימפריה הרומית בשלוש המאות הראשונות לספירה" [תקציר, הרצאה]

אלימלך וסטרייך, אוניברסיטת תל אביב: "מסמכים סחירים בתקופת הגניזה"

נתן מרקוס, האוניברסיטה העברית: "לקראת היסטוריה פיננסית של ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי" [מצגת]

 

מושב 3 - הרצאה מרכזית

קובי מצר, האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטה העברית: "מבט על ההיסטוריה של ההיסטוריה הכלכלית" [הרצאה]

 

מושב 4 - המזרח התיכון במאה ה-20

אנדרו שיין, המכללה האקדמית נתניה: "הצמיחה הכלכלית בארץ ישראל במאה השנים האחרונות, 1913-2011" [מאמר]

הדס פישר, אוניברסיטת תל אביב: "שוד הבדים הגדול של האצ"ל: כלכלת חירום, כלכלה מחתרתית וכלכלה 'שחורה' בפלשתינה-א"י בשלהי מלחמת העולם השנייה" [תקציר, מצגת]

רלי שכטר, אוניברסיטת בן גוריון: "מדינת רנטה – חברת צריכה: כלכלה מדינית של מצרים וערב הסעודית בעשור הנפט (1973-1983 לערך) ואחריו". [תקציר]