2014

הכנס השנתי השלישי התקיים ב-14 בדצמבר באוניברסיטה הפתוחה, רעננה.


תוכנית הכנס [מקורית] 

תוכנית הכנס [אופרטיבית] - הדף כולל קישורים למאמרים, תקצירים, מצגות, וקטעי וידאו של ההרצאות, שהותרו לפרסום על ידי המציגים. 

מימון: הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג; האוניברסיטה הפתוחה.

ועדה אקדמית: בנימין ארבל (יו"ר), דניאל לוי, אסף לחובסקי, יניי שפיצר, דרור גולדברג (מרכז).

ארגון מקומי: דרור גולדברג; אסף שמבי.

תמונות:


צילם דרור גולדברג
תת-דפים (1): תוכנית הכנס - 2014