2015

הכנס השנתי הרביעי התקיים ב-20 בדצמבר באוניברסיטת חיפה.


תוכנית הכנס [מקורית]

תוכנית הכנס [אופרטיבית] - הדף כולל קישורים למאמרים, תקצירים, וסרטים של ההרצאות, שהותרו לפרסום על ידי המציגים.

מימון: הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג; אוניברסיטת חיפה.

ועדה אקדמית: יונה סכלקנס (יו"ר), גדי גילבר, קלאודיה קדר, אריה קרמפף, דרור גולדברג (מרכז).

ארגון מקומי: גדי גילבר; תמי לביאל

תמונות: