כנסים שנתיים‏ > ‏2015‏ > ‏

תוכנית הכנס - 2015

נושאים בהיסטוריה כלכלית של ארץ ישראל

עידן ברייר, אוניברסיטת בר אילן: על מרכזיותם של השיקולים הכלכליים בתהליך קבלת ההחלטות ביהודה ערב חורבן הבית הראשון. [תקציר  וידאו]

גליה השרוני, אוניברסיטת חיפה: 'רבע מג'ידי ליום': עבודת ילדים בישוב היהודי בארץ ישראל, 1914-1882: שכרם ותרומתם לכלכלת המשפחה. [תקציר  וידאו]

גדי אלגזי, אוניברסיטת תל אביב: מרוויחי הממשל הצבאי. [תקציר]

אורי כץ, אוניברסיטת תל אביב: מוביליות בין דורית והיתרון של מהגרים מגלי עלייה מוקדמים לישראל [תקציר  וידאו]


נושאים בהיסטוריה כלכלית של העולם

אבינועם יובל-נאה, האוניברסיטה העברית: שיבת היהודים והריבית: הצטלבות של שני פולמוסים באנגליה במחצית המאה השבע עשרה. [תקציר  וידאו]

רפאל פרנק, אוניברסיטת בר אילן (עם עודד גלאור, אוניברסיטת בראון): השלמה בין הטכנולוגיה לבין ההון האנושי בשלב המוקדם של תיעוש. [מאמר  וידאו]

איליה וובשין, אוניברסיטת חיפה: רשתות עסקיות של בית גינצבורג באימפריה הרוסית ומחוצה לה במחצית השנייה של המאה התשע עשרה. [תקציר  וידאו]

יניי שפיצר, האוניברסיטה העברית: האקולוגיה הכלכלית של היהודים כמיעוט כפרי: מבט משווה על התיישבות ותעסוקה בתחום המושב ובארה"ב. [תקציר  מאמר  וידאו]


הרצאה מרכזית

אבנר גרייף, אוניברסיטת סטנפורד: היסטוריה חברתית והיסטוריה כלכלית. [וידאו]

  

פאנל: צדק חברתי בפרספקטיבה היסטורית

מנחה: נתן זוסמן, בנק ישראל והאוניברסיטה העברית 

דוברים: דני גוטוויין, אוניברסיטת חיפה

            עומר מואב, המרכז הבינתחומי ואוניברסיטת ווריק  (Warwick)

[וידאו]