2016

הכנס השנתי החמישי התקיים ב-25 בדצמבר באוניברסיטת בן גוריון.


תוכנית הכנס [מקורית]

תוכנית הכנס [אופרטיבית] : כולל קישורים למאמרים, תקצירים, וסרטים של ההרצאות, שהותרו לפרסום על ידי המציגים.

מימון: הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג; אוניברסיטת בן גוריון.

ועדה אקדמית: רון חריס (יו"ר), קרין ואן דר בק, אורלי מירון, רלי שכטר, דרור גולדברג (מרכז).

ארגון מקומי: קרין ואן דר בק; לאה שווייצר, טל גרמן.