כנסים שנתיים‏ > ‏2016‏ > ‏

תוכנית הכנס - 2016

ממשלות, אידיאולוגיה וכלכלה

רועי קרייטנר, אוניברסיטת תל אביב: ריבוי מנגנוני נזילות תחת סטנדרט הזהב הקלאסי.

שרון גורדון, הטכניון ומכון ון ליר: לאומיות ובנקאות מרכזית: הבנק האוסטרו-הונגרי (1878-1922).

ענת לייבלר, אוניברסיטת בר אילן: שני אופנים של סטנדרטיזציה כלכלית בארצות האימפריה הבריטית, במחצית הראשונה של המאה ה-20.

אמיר טבנקין, אוניברסיטת תל אביב: עיצוב היבטי עצמאותה של רשות ניירות ערך – ניתוח היסטורי של תהליך החקיקה.

 

מסחר, קניין, וחקלאות

אלי קוק, אוניברסיטת חיפה: הון אנושי, הון פוליטי: עבדות, כימות כלכלי והפוליטיקה של מלחמת האזרחים האמריקאית.

צחי רז, אוניברסיטת הרווארד: חזקת שנים: הגנה על זכויות קניין במקרקעין ופיתוח כלכלי, ארצות הברית 1840-1930.

משה ורד, בית חינוך ירקון: בהלת הטבק בארץ ישראל, 1922-1926.

מיכאל בירנהק, אוניברסיטת תל אביב: סימני מסחר בארץ ישראל בתקופת המנדט, 1922-1948.

 

הרצאה מרכזית

אבנר עופר, אוניברסיטת אוקספורד: האמנה החברתית באירופה וארה"ב משנות השבעים ועד היום.


הרצאה נוספת 

יואל מוקיר, אוניברסיטאות תל אביב ונורת'ווסטרן