כנסים שנתיים‏ > ‏2016‏ > ‏

תוכנית הכנס - 2016

ממשלות, אידיאולוגיה וכלכלה

רועי קרייטנר, אוניברסיטת תל אביב: ריבוי מנגנוני נזילות תחת סטנדרט הזהב הקלאסי. [סרט]

שרון גורדון, הטכניון ומכון ון ליר: לאומיות ובנקאות מרכזית: הבנק האוסטרו-הונגרי (1878-1922). [תקציר , סרט]

ענת לייבלר, אוניברסיטת בר אילן: שני אופנים של סטנדרטיזציה כלכלית בארצות האימפריה הבריטית, במחצית הראשונה של המאה ה-20. [תקציר]

אמיר טבנקין, אוניברסיטת תל אביב: עיצוב היבטי עצמאותה של רשות ניירות ערך – ניתוח היסטורי של תהליך החקיקה. [תקציר , סרט]

 

מסחר, קניין, וחקלאות

אלי קוק, אוניברסיטת חיפה: הון אנושי, הון פוליטי: עבדות, כימות כלכלי והפוליטיקה של מלחמת האזרחים האמריקאית. [תקציר , סרט]

צחי רז, אוניברסיטת הרווארד: חזקת שנים: הגנה על זכויות קניין במקרקעין ופיתוח כלכלי, ארצות הברית 1840-1930. [תקציר , סרט]

משה ורד, בית חינוך ירקון: בהלת הטבק בארץ ישראל, 1922-1926 [תקציר , מאמרסרט].

מיכאל בירנהק, אוניברסיטת תל אביב: סימני מסחר בארץ ישראל בתקופת המנדט, 1922-1948. [תקציר , סרט]

 

הרצאה מרכזית

אבנר עופר, אוניברסיטת אוקספורד: האמנה החברתית באירופה וארה"ב משנות השבעים ועד היום.


הרצאה נוספת 

יואל מוקיר, אוניברסיטאות תל אביב ונורת'ווסטרן: האם הקידמה הטכנולוגית היא נחלת העבר? [סרט]