2017

הכנס השנתי הששי התקיים ב-17 בדצמבר במרכז הבינתחומי הרצליה.


תוכנית הכנס [מקורית]

תוכנית הכנס [אופרטיבית] : כולל קישורים למאמרים, תקצירים, וסרטים של ההרצאות, שהותרו לפרסום על ידי המציגים.

מימון: הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג; המרכז הבינתחומי הרצליה.

ועדה אקדמית: מינה רוזן (יו"ר), צבי אקשטיין, עומר מואב, מרב חקלאי, דרור גולדברג (מרכז).