2018

הכנס נערך באוניברסיטת תל אביב ב-16.12.18.

תוכנית הכנס (מקורית)

תוכנית הכנס [אופרטיבית] : כולל קישורים למאמרים, תקצירים, וסרטים של ההרצאות, שהותרו לפרסום על ידי המציגים.

מימון: הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג; אוניברסיטת תל אביב (מכוני ברג, צגלה וספרא בפקולטה למשפטים; בית הספר לכלכלה).

ועדה אקדמית: יואל מוקיר (יו"ר), רון חריס, מיכאל בירנהק, אלי קוק. מרכז עבודת הועדה: דרור גולדברג.

ארגון מקומי: רון חריס; עידית פיס-פריד.