2020

הכנס השנתי התשיעי מתוכנן להתקיים בדצמבר 2020 באוניברסיטה העברית.

הקול הקורא יפורסם בתחילת הקיץ.