2019

[הדף בבניה]

הכנס נערך באוניברסיטת בר אילן ב-15.12.19.

תוכנית הכנס (מקורית)

תוכנית הכנס (אופרטיבית): כולל קישורים למאמרים, תקצירים, וסרטים של ההרצאות, שהותרו לפרסום על ידי המציגים.

מימון: הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג; אוניברסיטת בר אילן.

ועדה אקדמית: משה חזן (יו"ר), דניאל לוי, דוד שפס, שרון גורדון, דרור גולדברג.

ארגון מקומי: דניאל לוי; אפרת אוזן.
תת-דפים (1): תוכנית הכנס - 2019