תוכנית הכנס - 2017

סוגיות מוסדיות בתקופות של שינוי

רפאל פרנק, האוניברסיטה העברית: השפעות של חלוקה מחדש של הקרקעות: עדות מהמהפכה הצרפתית (עם תרזה פינלי ונואל ג'ונסון). [מאמר , סרט]

עומר אלוני, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת לודוויג מקסימיליאן במינכן: יצור עץ לתעשייה מול חשש מפני בירוא יערות: חבר הלאומים, משפט בינלאומי ודילמות כלכליות וסביבתיות בין שתי מלחמות העולם. [סרט]

אריה קרמפף, המכללה האקדמית תל אביב יפו: מדינת הרווחה בישראל בשנות ה- 70: פרוייקט סוציאל דמוקרטי או ליברלי? [סרט]


דינמיקה בין-דורית וקבוצות אתניות

צבי אקשטיין, המרכז הבינתחומי הרצליה: מהטבע או מהסביבה? טיפול יהודי בילדים וצמיחת אוכלוסייה במזרח ומרכז אירופה, 1930-1500 (עם ענת ואתורי ומריסטלה בוטיצ'יני). [סרט , מאמר]

אבינועם יובל-נאה, האוניברסיטה העברית: "חוק היהודים" (1753) והוויכוח על המהפכה הפיננסית באנגליה. [סרט]

רועי מרום, אוניברסיטת חיפה: משפחת חנון בין טול כרם ליפו: גלובליזציה, גלוקליזציה ודיס-לוקליזציה כלכליות, חברתיות ופוליטיות בשרון בין השנים 1950-1850.

 

כסף ופיננסים

רפאל בנבנישתי, חוקר עצמאי: מוסדות כלכליים בפרהיסטוריה.

אייל אושרי, אוניברסיטת תל אביב: המצאת הפחת והולדת החשבונאות. [סרט]

דוד קליין, דוד קליין יעוץ פיננסי בע"מ: תהליך ההטמעה של הריבית כמכשיר המרכזי של המדיניות המונטרית, 2017-1954. [סרט, תקציר]

 

הרצאה מרכזית

Michael D. Bordo, Rutgers University: An Historical Perspective on the Quest for Financial Stability and the Monetary Policy Regime 

 [סרט]


פאנל: תומס מלתוס והשורשים ההיסטוריים של פערים בהתפתחות הכלכלית

מנחה: נתן זוסמן, האוניברסיטה העברית

מתדיינים: רוני אלנבלום, האוניברסיטה העברית

               עודד גלאור, אוניברסיטת בראון

[סרט]