מודעות

חברי אגודה שרוצים להודיע על כנס, קול קורא לכנס, ערב עיון, הרצאה, או כל אירוע אחר בהשתתפותם שיכול לעניין את חברי האגודה, מתבקשים להודיע לאגודה בכתובת  secretary@eha-israel.org . הדבר יפורסם, אם הוא יתאים, בעלון החדשות החודשי ו/או בדף הפייסבוק של האגודה.

המעוניינים להתעדכן במודעות שפירסמו אחרים מופנים בזאת לרשת מדעי הרוח והחברה ו- EH.
 
כנסים קבועים של אגודות אחרות: בארץ ובעולםבשנים 2013-2016 פעל בדף זה לוח מודעות שריכז את המידע על כנסים הנוגעים להיסטוריה כלכלית. 
עם הקמתה של רשת מדעי הרוח, הרחבת פעולתה, ואיחודה עם רשת מדעי החברה, נתייתר הצורך בלוח מודעות זה.
הארכיון ממחיש ומדגים את המגוון הרחב של הנושאים הנחקרים בהיסטוריה כלכלית.