ועדות הכנסים השנתיים

חברי ועדות כנסים קודמים:

2016

שם

מחלקה

מוסד

 

רון חריס

משפטים

תל אביב

יו"ר

קרין ון דר בק

כלכלה

בן גוריון

מארגנת מקומית

אורלי מירון

תולדות ישראל

בר אילן

 

רלי שכטר

מזרח תיכון

בן גוריון

 

דרור גולדברג

כלכלה

פתוחה

מרכז

 

2015

שם

מחלקה

מוסד

 

יונה סכלקנס

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

העברית

יו"ר

גדי גילבר

היסטוריה של המזה"ת

חיפה

מארגן מקומי

קלאודיה קדר

היסטוריה

העברית

 

אריה קרמפף

מימשל וחברה

מכללת ת"א-יפו

 

דרור גולדברג

כלכלה

פתוחה

מרכז

 

2014

שם

מחלקה

מוסד

 

בני ארבל

היסטוריה

תל אביב

יו"ר

 

דניאל לוי

כלכלה

בר אילן

 

אסף לחובסקי

משפטים

תל אביב

 

יניי שפיצר

כלכלה

Northwestern

 

דרור גולדברג

כלכלה

פתוחה

מרכז, מארגן מקומי

 

2013

שם

מחלקה

מוסד

 

גדי גילבר

היסטוריה של המזה"ת

חיפה

יו"ר

מיכאל טוך

היסטוריה

העברית

 

חגי אטקס

מחקר

בנק ישראל

 

רפאל פרנק

כלכלה

בר אילן

 

דרור גולדברג

כלכלה

בר אילן

מרכז

 

2012

שם

מחלקה

מוסד

 

קובי מצר

כלכלה

העברית

יו"ר

רון חריס

משפטים

תל אביב

 

און וינקלר

היסטוריה

חיפה

 

קרין ון דר בק

כלכלה

בן גוריון

 

דרור גולדברג

כלכלה

בר אילן

מרכז, מארגן מקומי

 

Comments