קורסים מקוונים (טיוטא)

בשנים האחרונות הולכת וצומחת הפלטפורמה המקוונת כאפיק לימודים אלטרנטיבי ללימודים בכיתת הלימוד. תופעת ה-MOOC, ה-Massively Open Online Courses נמצאת בשיא הצמיחה שלה, ואתרים מקוונים מרכזיים כמו Coursera ו-Udacity מציעים קורסים מצולמים שלמים מאוניברסיטאות מובילות, החל ממקצועות המחשב וההנדסה, מדעי החברה ומדעי הרוח. גם על תחום ההיסטוריה הכלכלית לא פסח הטרנד, ובדף זה נעדכן קורסים הקשורים לתחום העניין שלנו, המוצעים ללא תשלום בצורה מקוונת. חלק מהקורסים מכילים הסרטות וידאו של השיעורים בלבד, וחלקם גם מעניקים גישה לחומרי לימוד נוספים ומשלימים.

Advanced Political Economy
Steven Keen, University of Western Sydney
Political Economy honours lectures at UWS in 2012, covering critiques of neoclassical economics and Keynes-Schumpeter-Minsky monetary circuit theory.

American Economic History (Econ 113)
Martha Olney, UC Berkeley

American Economic History (Econ 362)
Gerald Friedman, UMass Amherst

Capitalism: Success, Crisis and Reform
Douglas W. Rae, Yale

Development Economics
Tyler Cowen & Alex Tabarrok (George Mason University), MRUniversity
Why are some countries rich and others poor? This fundamental question has been on the mind of economists since Adam Smith wrote "The Wealth of Nations" in 1776. This is a full course that covers all the major issues and developments in the field of development economics. Unlike typical college courses, we will take you to the frontier of the discipline, covering recent research as well as more established material. Requires (free) registration with MRUniversity website.

Great Economists: Classical Economics and its Forerunners
Tyler Cowen & Alex Tabarrok (George Mason University), MRUniversity
This course covers the history of economic thought up until the "Marginal Revolution" in the 1870s and features a video for each chapter of Adam Smith's "The Wealth of Nations." The videos will answer important questions such as: Who were the first economic thinkers? What are the very origins of economic thought? What did earlier economists understand but has been lost to the modern world? Why is Adam Smith the greatest economist of all time? How did the economic issues of the 18th and 19th centuries shape the thoughts of the classical economists? Requires (free) registration with MRUniversity website.

History of Economic Theory
Dr. Shivakumar, IIT Madras

World Economic History Before the Industrial Revolution 
Gregory Clark, UC Davis