פורומים

האגודה מעודדת הקמת פורומים שיעסקו בתקופות, מקומות או נושאים מסויימים, ובאמצעותם ייפגשו מספר פעמים בשנה רק החברים המעוניינים בתחום המדובר. האגודה תיתן חסות מוסדית, תפרסם את פגישותיו של כל פורום בעלוני החדשות, ותיתן לכל פורום דף באתר האגודה. כל פורום יהיה אוטונומי לנהל את ענייניו כרצונו. המעוניינים להקים פורום מתבקשים לפנות לאגודה בכתובת  secretary@eha-israel.orgפורום מדעי הרוח הכלכליים הוקם ב-2020