אגודות דומות בעולם וכנסיהן

השימוש במידע שבדף זה הוא באחריות המשתמשים. האגודה אינה ערבה לכך שהמידע נכון.
אם ידוע לכם על שינויים שיש לעשות בדף זה, או קישורים נוספים שראויים להיות בדף זה, אנא הודיעו לאגודה.

עולמיות

אירופאיות
ארה"ב

אחרות

מועדים להגשת מאמרים לכנסים קבועים של אגודות אלה ואחרות

ינואר
Cliometric Society  הכנס במאי-יוני
Economic History Association  (ארה"ב)  הכנס בספטמבר
 
פברואר
European Historical Economics Society  הכנס בספטמבר, בשנים אי-זוגיות
Social Science History Association  (ארה"ב)  הכנס בנובמבר

מרץ
Association of Business Historians  (בריטניה)  הכנס ביוני-יולי
NBER Summer Institute (ארה"ב)  הכנס ביולי-אוגוסט. החלק הרלוונטי הוא  "The Development of the American Economy" 

אפריל
Sound Economic History Workshop (מפרץ דנמרק)  הכנס במאי

מאי
Allied Social Sciences Association (ארה"ב)  הכנס בינואר ובדרך כלל כולל מושבים של Economic History Association ושל Cliometric Society
European Social Science History Conference  הכנס במרץ-מאי, בשנים זוגיות
 
יוני

ספטמבר
Economic History Society  (בריטניה)  הכנס במרץ-אפריל
Business History Conference  (ארה"ב)  הכנס בדרך כלל במרץ-אפריל 
The Forum on European Expansion and Global Interaction  (ארה"ב)  הכנס בפברואר בשנים זוגיות. הכנס עוסק בתקופה 1450-1850 ועוסק בין השאר בנושאים כלכליים.
 
נובמבר
Business History Conference  (ארה"ב)  סדנת דוקטורנטים מיד לפני הכנס השנתי, במרץ-אפריל

דצמבר
Association Française de Cliométrie  (צרפת)  הכנס במאי

מועדים משתנים