אגודות קרובות בישראל

כלכלה:

האגודה הישראלית לכלכלה: כנס שנתי מתקיים במאי-יוני, קול קורא מתפרסם בינואר-פברואר. האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית קיימה מושבים בכנס זה מאז 2013. פירוט המושבים בשנים קודמות. האגודה מוציאה לאור את הרבעון לכלכלה - כתב העת האקדמי היחיד בכלכלה בעברית.

היסטוריה:
 
החברה ההיסטורית הישראלית: ארגון הגג של ההיסטוריונים בישראל. כנס שנתי מתקיים ביוני, ופעילויות נוספות מתקיימות לכל אורך השנה. החברה מוציאה לאור את כתבי העת ציון והיסטוריה.

לפי תחומים:

מרכז זלמן שזר: לחקר תולדות העם היהודי. מקיים כנס שנתי, ופעילויות נוספות לכל אורך השנה. משתתף בהוצאה לאור של כתב העת זמנים.

הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט: הארגון פועל בשיתוף עם מכון ברג למשפט והיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, ומקיים כנס באוקטובר. רוב חברי המכון הם חברים גם באגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית. ב-2015 קיימה האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית מושב אורח בכנס זה. 

האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים: אגודה זו עוסקת גם בהיסטוריה של המחשבה הכלכלית.

החברה הנומיסמטית לישראל: היסטוריה של מטבעות ונסיבותיהם.

הפורום להיסטוריה סביבתית: עוסק בנושאים כלכליים רבים, מזוית הפוכה לעתים. אחד מראשי הפורום הוא חבר באגודה להיסטוריה כלכלית. כנס שנתי באוקטובר.

הקתדרה ללימודי תולדות הקרן הקימת לישראל ומפעליה באוניברסיטת בר-אילן: בראשות חבר האגודה יוסי כץ. מקיימת כנס שנתי, ובו נדונים, בין השאר, היבטים כלכליים של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל.

העמותה להיסטוריה צבאית

לפי תקופות: