הספריה‏ > ‏

ספרים של חברי האגודה

כל קישור להלן הוא לדף הספר באתר של הוצאת הספרים.
Doreen Lustig. Veiled Power: International Law and the Private Corporation, 1886-1981. Oxford University Press, 2020.

Arie L. Melnik. What Will You Drink? Quenching Thirst Through the Ages. Post Hill Press, 2020.


עודד גלאור ואורי כץ. מסע האנושות: מפץ הציוויליזציות הגדול, הוצאת כנרת-זמורה-דביר, 2020 . 
Michael Zakim. Accounting for Capitalism: The World the Clerk Made. University of Chicago Press, 2018


אמירה עופר ויואל מוקיר. כלכלה במבחן הזמן: סוגיות בהיסטוריה כלכלית, האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ח.


Gideon Reuveni. Consumer Culture and the Making of Modern Jewish Identity. Cambridge University Press, 2017.

Assaf Likhovski. Tax Law and Social Norms in Mandatory Palestine and Israel. Cambridge University Press, 2017.

חיים זנדברג. חוק יסוד: מקרקעי ישראל. מכון סאקר, האוניברסיטה העברית, תשע"ו.

Avner Offer and Gabriel Söderberg. The Nobel Factor – The Prize in Economics, Social Democracy and the Market Turn. Princeton University Press, 2016.רון חריס. המשפט הישראלי – השנים המעצבות: 1977-1948. הקיבוץ המאוחד, 2015.


עמיחי רדזינר. דיני קנסות: מחקר במשפט התלמוד. בורסי, תשע"ה.
חיים קידר-לוי. המשברים הפיננסיים הגדולים במאה השנים האחרונות. אוניברסיטה משודרת


Christopher Lloyd, Jacob Metzer, and Richard Sutch (eds.) Settler Economies in World History, Brill, 2013

מרדכי עקיבא פרידמן.  ספר הודו, ד (א): חלפון ויהודה הלוי – לקורותיהם של סוחר משכיל ומשורר דגול על פי תעודות גניזת קהיר. מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל, תשע"ג

שלמה דב גויטיין ז"ל ומרדכי עקיבא פרידמן ובסיועו של אמיר אשור. ספר הודו, ד(ב): חלפון הסוחר המשכיל והנוסע הגדול – תעודות מגניזת קהיר. מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל, תשע"ג

Orly C. Meron. Jewish Entrepreneurship in Salonica, 1912–1940: An Ethnic Economy in Transition. Sussex Academic Press, 2011/2013