הוראה

נכון ל-2016, קורסים בהיסטוריה כלכלית מתקיימים במוסדות הבאים:

האוניברסיטה העברית 
היסטוריה כלכלית של המערב, נתן זוסמן, החוג לכלכלה, תואר ראשון.

אוניברסיטת תל אביב
היסטוריה כלכלית של המאה העשרים / המהפכה התעשייתית, יואל מוקיר, בית הספר לכלכלה, תואר שני.
היסטוריה כלכלית, דרור גולדברג, בית הספר לכלכלה, תואר ראשון.

אוניברסיטת בן גוריון
כלכלה מוסדית בפרספקטיבה היסטורית, קרין ון דר בק, המחלקה לכלכלה, תואר ראשון.
כסף בעולם העתיק, מרב חקלאי, המחלקה להיסטוריה כללית, תואר ראשון.

אוניברסיטת בר אילן
היסטוריה כלכלית של המזרח התיכון, הלל פריש, המחלקה ללימודי המזרח התיכון, תואר ראשון.
היסטוריה כלכלית של ארצות הברית, טל טובי, המחלקה להיסטוריה כללית, תואר ראשון.

אוניברסיטת אריאל
היסטוריה כלכלית, דניאל שיפמן, המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים, תואר ראשון.

המרכז הבינתחומי
היסטוריה כלכלית של המאה העשרים / המהפכה התעשייתית, יואל מוקיר, בית הספר לכלכלה, תואר שני.
היסטוריה כלכלית של העם היהודי, צבי אקשטיין, בית הספר לכלכלה, תואר ראשון.
קורסים באינטרנט

Gregory Clark: היסטוריה כלכלית לפני המהפכה התעשייתית (University of California - Davis, 2010):  הרצאה 1 (קישורים להרצאה הבאה וכו' מימין באותו דף)
Jeffrey Williamson: היסטוריה כלכלית (Asian Institute of Management, 2011): מסחר ועוני  1  2  3  4  5 .  גלובליזציה  1  2  3  4  5  6  7 . נסיגת התיעוש במדינות מתפתחות  1  2  3  4  5  6  7  8  9 . דמוגרפיה בתיעוש  1  2  3  4  5  6  7 .  הגירה  1  2  3  4  5
יובל הררי: היסטוריה עולמית -  המהפיכה החקלאית 1  2 , כסף 1 [אחרי 46 דקות] 2 , קפיטליזם 1 [אחרי 1:08 שעה] 2  3  (האוניברסיטה העברית, 2011)
חיים קידר-לוי: משברים פיננסיים במאה האחרונה (האוניברסיטה המשודרת, 2013 - שמע בלבד) 
אריה קצוביץ' ועומר גנדלר: כלכלה פוליטית בינלאומית (האוניברסיטה העברית, 2013) היסטוריה וגישות עיקריות 
יעקב רוזנברג, כלכלה והלכה (אוניברסיטת בר אילן, 2013):  תעסוקה ותלמוד תורה  זכויות קניין  עליה לרגל    
אבי שמחון (האוניברסיטה העברית, 2012): כלכלת ישראל: הרצאה 1 (קישורים להרצאה הבאה, וכו', מימין למעלה)