ספרים של חברי האגודה

כל קישור להלן הוא לדף הספר באתר של הוצאת הספרים.

יוסף שובל-שוחטמן: 'בחכמה ובדעת ובכשרון': התפתחות התעשייה עתירת הידע בישראל. הוצאת כרמל, 2021.

Omer Aloni. The League of Nations and the Protection of the Environment. Cambridge University Press, 2021.

Mustafa Kabha and Nahum Karlinsky. The Lost Orchard: The Palestinian-Arab Citrus Industry, 1850-1950. Syracuse University Press, 2021

Doreen Lustig. Veiled Power: International Law and the Private Corporation, 1886-1981. Oxford University Press, 2020.

Arie L. Melnik. What Will You Drink? Quenching Thirst Through the Ages. Post Hill Press, 2020.


Ron Harris. Going the Distance: Eurasian Trade and the Rise of the Business Corporation, 1400-1700. Princeton University Press, 2020.


עודד גלאור ואורי כץ. מסע האנושות: מפץ הציוויליזציות הגדול, הוצאת כנרת-זמורה-דביר, 2020 .

דפנה סליאר. יהודים בכלכלה ברומניה בתקופת ה"רגאט" (הממלכה הישנה) 1859 – 1914 : מקרה של כלכלת מיעוטים? הוצאת אוניברסיטת בר אילן, 2020.

דוד קליין. סיכום אישי: ממרתף בפלורנטין לצמרת בירושלים, הוצאת טפר, 2019.

מיכאל טוך. פרנסתם של ישראל: יהודים בכלכלת אירופה 500 - 1100, מרכז זלמן שזר, 2019.

Relli Shechter. The Rise of the Egyptian Middle Class: Socio-Economic Mobilityand Public Discontent from Nasser to Sadat. Cambridge University Press, 2018.

Michael Zakim. Accounting for Capitalism: The World the Clerk Made. University of Chicago Press, 2018

Nathan Marcus. Austrian Reconstruction and the Collapse of Global Finance, 1921-1931. Harvard University Press, 2018.

Daniel Schiffman, Warren Young, and Yaron Zelekha. The Role of Economic Advisers in Israel's Economic Policy: Crises, Reform and Stabilization. Springer, 2018.

Avi Bareli and Uri Cohen. The Academic Middle-Class Rebellion: Socio-Political Conflict over Wage-Gaps in Israel, 1954-1956. Brill, 2017

Ran Abramitzky. The Mystery of the Kibbutz: Egalitarian Principles in a Capitalist World. Princeton University Press, 2018

Arie Krampf. The Israeli Path to Neoliberalism: The State, Continuity and Change. Routledge, 2018

אמירה עופר ויואל מוקיר. כלכלה במבחן הזמן: סוגיות בהיסטוריה כלכלית, האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ח.

Eli Cook. The Pricing of Progress: Economic Indicators and the Capitalization of American Life. Harvard University Press, 2017.

Gideon Reuveni. Consumer Culture and the Making of Modern Jewish Identity. Cambridge University Press, 2017.

Assaf Likhovski. Tax Law and Social Norms in Mandatory Palestine and Israel. Cambridge University Press, 2017.

חיים זנדברג. חוק יסוד: מקרקעי ישראל. מכון סאקר, האוניברסיטה העברית, תשע"ו.

Avner Offer and Gabriel Söderberg. The Nobel Factor – The Prize in Economics, Social Democracy and the Market Turn. Princeton University Press, 2016.

Yossi Katz. The Land Shall not be Sold in Perpetuity: The Jewish National Fund and the History of State Ownership of Land in Israel. De Gruyter and Magness, 2016.

ריקי גליה. מפילנתרופיה לאחריות חברתית של עסקים: המקרה של בנק דיסקונט. רסלינג, 2015.

יעקב טובי. החורבן והחשבון: מדינת ישראל והשילומים מגרמניה, 1953-1949 , ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב, 2016.

רפאל בנבנשתי. הכלכלה בשחר ההיסטוריה: מוסדות כלכליים במסופוטמיה באלף השלישי ותחילת האלף השני לפסה"נ. הוצאת מאגנס, 2016.

David De Vries. Strike Action and Nation Building: Labor Unrest in Palestine/Israel, 1899-1951. Berghahn Books, 2015.

רון חריס. המשפט הישראלי – השנים המעצבות: 1977-1948. הקיבוץ המאוחד, 2015.

אריה קרמפף. המקורות הלאומיים של כלכלת השוק: פיתוח כלכלי בתקופת עיצובו של הקפיטליזם הישראלי. מאגנס, 2015.

עמיחי רדזינר. דיני קנסות: מחקר במשפט התלמוד. בורסי, תשע"ה.

דוד קליין. פרופ' סטנלי פישר, הנגיד השמיני של בנק ישראל: מה ירש ומה הוריש. אופיר ביכורים, תשע"ד.

Claudia Kedar. The International Monetary Fund and Latin America: The Argentine Puzzle in Context, Temple University Press, 2013.

Haim Kedar-Levy. A Brief History of Financial Crises: The Economics, Politics, and Greed behind the Scenes, World Scientific, 2015

חיים קידר-לוי. המשברים הפיננסיים הגדולים במאה השנים האחרונות. אוניברסיטה משודרת

Michael Toch. The Economic History of European Jews: Late Antiquity and Early Middle Ages, Brill, 2013

Christopher Lloyd, Jacob Metzer, and Richard Sutch (eds.) Settler Economies in World History, Brill, 2013

מרדכי עקיבא פרידמן. ספר הודו, ד (א): חלפון ויהודה הלוי – לקורותיהם של סוחר משכיל ומשורר דגול על פי תעודות גניזת קהיר. מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל, תשע"ג

שלמה דב גויטיין ז"ל ומרדכי עקיבא פרידמן ובסיועו של אמיר אשור. ספר הודו, ד(ב): חלפון הסוחר המשכיל והנוסע הגדול – תעודות מגניזת קהיר. מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל, תשע"ג

Orly C. Meron. Jewish Entrepreneurship in Salonica, 1912–1940: An Ethnic Economy in Transition. Sussex Academic Press, 2011/2013