הוצאות ספרים

ישנן הוצאות ספרים שמוציאות באופן קבוע ספרים בהיסטוריה כלכלית. הדבר נעשה לרוב במסגרת של "סידרה" (series) הגם שאין קשר הדוק בין הספרים. להלן רשימה חלקית:

Princeton University Press: The Princeton Economic History of the Western World. Editor: Joel Mokyr.

University of Chicago Press: Markets and Governments in Economic History. Editor: Price Fishback.

Springer: Studies in Economic History. Editor: Tetsuji Okazaki.

World Scientific

Pickering & Chatto: סידרת ספרים בנושא אימפריות כוללת במפורש היסטוריה כלכלית

מבין חברי האגודה, יואל מוקיר הוא העורך הראשי של הסידרה של פרינסטון, ואבנר גרייף הוא אחד העורכים של הסידרה של ספרינגר.