2019

הכנס נערך באוניברסיטת בר אילן ב-15.12.19

תוכנית הכנס (מקורית)

מימון: הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג; אוניברסיטת בר אילן

ועדה אקדמית: משה חזן (יו"ר), דניאל לוי, דוד שפס, שרון גורדון, דרור גולדברג

ארגון מקומי: דניאל לוי; אפרת אוזן