תוכנית הכנס - 2020

מדיניות והיסטוריה כלכלית

אריה ארנון, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן גוריון: מקרו כלכלה בין המשבר הגדול למיתון הארוך: כיצד חזר מיקרו לשלוט במקרו?

אביגיל פאוסט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב: פשיטת רגל ואשראי צרכני בקונגרס האמריקני, 1968-1978: על הפרדה אקוסטית בחקיקה והשלכותיה [ תקציר, סרט ]

שמואל סן, המחלקה לכלכלה, New York University : היצע עבודה ושינויים טכנולוגיים: לקחים מביטול תכנית ה-Bracero בארצות הברית בשנת 1964 [ תקציר , סרט ]

היסטוריה כלכלית ועם ישראל

מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב: איך נוצר מותג? המקרה של Jaffa Oranges בתקופת המנדט [ תקציר , סרט ]

אביה דורון, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית: ניפגש בבית המשפט – רשומות בית דין וקשרים כלכליים בין יהודים ונוצרים בפרנקפורט במאה ה-14 [ תקציר , סרט ]

סילביה שטרן, החוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית: כלכלתה של יהדות קונגרס פולין – אי ודאות כלכלית ומענה למקס ובר

הרצאה מרכזית

Regina Grafe, Department of History and Civilization, European University Institute: Diversity and the European Expansion, 1450-1850: How Cooperation and Emulation Beat Competition in the Atlantic

[ תקציר , סרט ]

דמוגרפיה והגירה

צחי רז, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית: ולמדת לרעך כמוך: הטרוגניות בקרקעות, למידה חברתית, והיווצרותן של קהילות קולקטיביסטיות בארצות הברית [ תקציר , סרט ]

יונה סכלקנס, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית: גידול אוכלוסיה באנגליה לפני המהפכה התעשייתית: האם היו בלמים מלתוסיאניים? [ תקציר , סרט ]

יניי שפיצר, המחלקה לכלכלה ותוכנית פכ"מ, האוניברסיטה העברית: כמו כתם דיו על נייר: בדיקה של היפותזת החלחול של הגירה המונית, איטליה 1920-1876 [ תקציר , סרט ]

פאנל: מה יש לכלכלה לתרום להיסטוריה יהודית? לקחים מהמחקר העכשווי על ההיסטוריה הכלכלית של יהודי מזרח אירופה בעת החדשה המוקדמת

מנחה: יניי שפיצר, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית

צבי אקשטיין, בית הספר לכלכלה, המרכז הבינתחומי הרצליה

אדם טלר, המחלקה להיסטוריה, Brown University

שאול שטמפפר, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית

[ סרט ]